เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง สูง220 ซม.ทองเหลือง

ราคาทองเหลือง 150,000 บาท

ราคาเนื้ออัลลอยด์  99,000 บาท

ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงโปรดโทรสอบถาม…

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์