พระยูไล นั่งบนดอกบัวหน้าตัก30นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง (จีน)

ราคา 53,000 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
โปรดโทรติดต่อสอบถาม  หรือแอ็ดไลน์นะครับ)

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์