เจ้าแม่กวนอิมนั่งบนดอกบัวหน้าตัก30นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน