เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนมังกร ทองเหลือง สีม่วง ขนาด 30 นิ้ว

ราคา 89,000 บาท

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก