เชิงตะกอน ไม้เบญจพรรณ มีล้อลากสะดวก และที่วางดอกไม้

    ราคา 19,000 บาท

    สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

    ขนาดของเชิงตะกอน กว้าง 107 * 107 สูง 104 ชม.

    โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก