เชิงเทียนทองเหลือง เรือหงส์ 24ช่อ สำหรับปักเทียนไหว้พระ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์