เชิงเทียนทองเหลือง เรือหงส์ 24ช่อ สำหรับปักเทียนไหว้พระ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line