เทียนกีโลสำหรับหล่อเทียนพรรษา แผ่นละประมาณ 2 กิโล กิโลละ 150 บาท

เทียนกีโลสำหรับหล่อเทียนพรรษา
แผ่นละประมาณ 2 กิโล กิโลละ 150 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์