เทียนกีโลสำหรับหล่อเทียนพรรษา แผ่นละประมาณ 2 กิโล กิโลละ 150 บาท

เทียนกีโลสำหรับหล่อเทียนพรรษา
แผ่นละประมาณ 2 กิโล กิโลละ 150 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line