เทียนพรรษา กลม ขนาด 9×90 ซม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. ความสูง 90 ซม.)

500.00฿

เทียนพรรษากลม พร้อมขาตั้ง
(ราคาต่อต้น รวมขาตั้ง)