เทียนพรรษา ลายดอกบัวหงษ์ ขนาด 15×150 cm.

ราคาเทียนพรรษา ลายดอกบัวหงษ์
ราคา 3,200 บาท/ต้น

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก