เสด็จพ่อ ร.5 ยืน ขนาด 30 นิ้ว ทองเหลือง รมดำ เท่าองค์จริง

ราคา 65,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี*

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก