แม่ธรณี เนื้อทองเหลือง รมมันปู ขนาด 30 นิ้ว. ฐานสี่เหลี่ยม

ราคา 61,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก