โกศไม้แกะลาย ปิดทอง

ขนาด 6 นิ้ว  สูง 150 ซม. ราคา 16,500 บาท
ขนาด 7 นิ้ว สูง 180 ซม. ราคา 22,000 บาท
ขนาด 8 นิ้ว สูง 2 เมตร  ราคา 25,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก