โต็ะกราบ ปิดทอง สีแดง ไม้สน

ราคา 3,600 บาท 

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์