โต็ะกราบ ปิดทอง สีแดง ไม้สน

ราคา 3,600 บาท 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก