โต็ะกราบ แกะลาย ปิดทอง ไม้เบญจพรรณ สีแดง

ราคา 3,900 บาท 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก