โต๊ะซัด หรือโต๊ะหมู่ 4 ไม้เบญจพรรณแกะลายดอกไม้ ปิดทองสีแดง หน้า 8 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก