โต๊ะรับแขกไม้สัก งานคุณภาพมาตรฐานสวยงาม ใช้ในวัดก็ได้ งานพิธี ต่างๆก็ได้

  • เก้าอี้โครงไม้สักตัวละ 5,500 บาท
  • โต๊ะข้างไม้สัก 3,500 บาท
โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก