โต๊ะหมู่บูชาสีครีม ทำด้วยไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10 (นิ้ว) แกะลายปิดทองสีครีม

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ไม้สัก 

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว จำนวน 9 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 165 × ลึก 100 × สูง 40 ซม.