โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 หน้า 6 สีครีมไม้ยาง

ราคา 2,900 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line