โต๊ะหมู่บูชาแกะลายปิดทอง หมู่ 9 หน้า 8 (8 นิ้ว) สีครีม งาช้าง ทำจากไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง

โต๊ะหมู่บูชาแกะลายปิดทอง หมู่ 9 หน้า 8 (8 นิ้ว)
สีครีม งาช้าง ทำจากไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง
ขนาด  โต๊ะรอง  ก้วง 1 เมตร  ยาว 132 ซม.
โต๊ะแต่ละตัวด้านบน กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
มีลิ้นชักสำหรับเก็บขอหรือธูปเทียน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก