โต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์น

ราคา 15,900 บาท

ขนาดของ โต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์น*

กว้าง 100 ชม. ลึก 60 ชม. สูง 115 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก