โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 (นิ้ว) ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง ปิดทองร่องชาด (ขาเสั้น)

ราคา 12,000 บาท
โต๊ะหมู่บูชา หมู้ 7 หน้า 8
ไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่องชาดสีแดง
โต๊ะหมู่บูชา แกะลายปิดทอง มีลิ้นชัก
ขนาด หน้า 8 หมู่ 7 สีแดง (มีสีครีม)
ทำจากไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง
ขนาดโต๊ะรอง กว้าง 92 ซม.
ยาว 92 ซม. โต๊ะแต่ละตัวด้านบนหน้ากว้าง 8 นิ้วยาว 16 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก