โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 แกะลายปิดทองร่องชาด สีครีม

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 แกะลายปิดทองร่องชาด สีครีม

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 แกะลายปิดทองร่องชาด สีครีม
มีลิ้นชัก สำหรับเก็บธูปเทียน ขนาด หมู่ 7 หน้า 8 โต๊ะรอง กว้าง 92 ซม.
ยาว 92 ซม. โต๊ะเล็กด้านบน กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน