โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 แกะลายปิดทองร่องชาด สีครีม

ราคา 12,000 บาท
(ไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัด ๆ มีค่าส่งประมาณ 1,000 บาท)

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 แกะลายปิดทองร่องชาด สีครีม
มีลิ้นชัก สำหรับเก็บธูปเทียน ขนาด หมู่ 7 หน้า 8 โต๊ะรอง กว้าง 92 ซม.
ยาว 92 ซม. โต๊ะเล็กด้านบน กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก