โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ปิดทอง,ราคาโต๊ะหมู่ 9,โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย,แบบโต๊ะหมู่,โต๊ะหมู่ใช้งานสมเด็จพระสังฆราช,โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8
โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ปิดทอง,ราคาโต๊ะหมู่ 9,โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย,แบบโต๊ะหมู่,โต๊ะหมู่ใช้งานสมเด็จพระสังฆราช,
โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ปิดทอง,ราคาโต๊ะหมู่ 9,โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย,แบบโต๊ะหมู่,โต๊ะหมู่ใช้งานสมเด็จพระสังฆราช,
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 ไม้สัก แกะลายดอกไม้ ปิดทอง

฿35,000.00 ฿33,000.00

งานสวยงามปราณีต โดยช่างที่มากด้วยประสบการณ์
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 ไม้สักแกะลายดอกไม้ ปิดทอง
ขนาด
ฐานล่าง หน้ากว้าง 1.32 ซม. ลึก 81 ซม. สูง 37 ซม.
สูงตั้งแต่ฐานล่างถึงยอดตัวบนสุด 1.26 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์