โต๊ะหมู่บูชา หมู่7หน้า 8 แกะลายพิกุล ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง สีครีม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line