โต๊ะหมู่บูชา หมู่7หน้า 8 แกะลายพิกุล ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง สีครีม

ราคา 12,000 บาท
*ไม่รวมส่งต่างจังหวัด
*ไม่รวมแวท 7%

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก