โต๊ะหมู่บูชา หมู้ 7 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่องชาดสีแดง

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก