โต๊ะหมู่บูชา ไม้เบญจพรรณปิดทอง ร่องชาด หมู่ 9 หน้า 8 (มีลิ้นชักเก็บธูปเทียน)

โต๊ะหมู่บูชา ไม้เบญจพรรณปิดทอง ร่องชาด
มีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ไฟแช็ค 

ราคา 15,000 บาท
งานละเอียดปราณีต ราคาไม่แพง
หมู่ 9 หน้า 8
(ความ สูงประมาณ 53 ซม. ความ
กว้างประมาณ 1.32 เมตร ความ ลึกประมาณ 90 ซม)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก