โต๊ะหมู่บูชา ไม้เบญจพรรณ แกะลายพิกุล ปิดทอง สีแดง หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว (ตรงฐานกว้าง90*90 ซม.สูง83 ซม.)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก