โต๊ะหมู่มุก ไม้ประดู่ฝังมุก หมู่ 9 หน้า 8 สวยงาม ปราณีต ทรงคุณค่า

ราคา 55,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 20-25 วัน

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก