โต๊ะหมู่มุก ไม้เต็ง หมู่ 7 หน้า 8 (นิ้ว)

ราคา 19,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก