โต๊ะหมู่ ไม้สักฝักมุก หมู่ 9 หน้า 8

  • โต๊ะหมู่ ไม้สักฝักมุก หมู่ 9 หน้า 8 ราคา 55,000 บาท
    (พร้อมป้ายทองเหลือง ชื่อเจ้าภาพ
    ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาท)
  • โต๊ะหมู่ ไม้เบญจพรรณ  ฝักมุก หมู่ 9 หน้า 8 ราคา 48,000 บาท
    ( พร้อมป้ายทองเหลือง ชื่อเจ้าภาพ
    ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาท)
โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก