โต๊ะหมู่ 7หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ แกะลายดอกไม้ทั้งชุด แบบมีลิ้นชัก

ราคาชุดละ 12,000 บาท
ราคาไม่รวมส่งต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดมีค่าส่งชุด 1,500 บาท ทั่วประเทศไทย

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก