โต๊ะหมู่ 7หน้า8 ไม้สัก แกะลายปิดทอง สีครีม

งานจริง ตรงตามปก สวยงามกว่าในรูป

ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์