โต๊ะหมู่ 7หน้า8 ไม้สัก แกะลายปิดทอง สีครีม

ราคาไม้สัก  25,000 บาท
งานจริง ตรงตามปก สวยงามกว่าในรูป
ราคาไม้เบญจพรรณ 12,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก