โต๊ะหมู่ 9 หน้า 10 ไม้เบญจพรรณแกะลาย ดอกไม้ ปิดทอง สีแดง

ราคา24,000 บาท 
ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง ตจว.

ขนาดของโต๊ะหมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว กว้าง 165 ชม. ลึก 106 ชม. สูงรวม 146 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก