โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง ลายพิกุล และโต๊ะกราบ หน้า 8 นิ้ว

โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง
ราคาชุดละ  15,000 บาท

โต๊ะกราบ แกะลายพิกุลปิดทอง ไม้เบญจพรรณ
ราคาชุดละ 3,990 บาท

สั่งล่วงหน้าประมาณ 7-15 วันทำการ
มัดจำ 30%

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก