โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง สีครีม และโต๊ะกราบ หน้า 8

ราคาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 ชุดละ 15,000 บาท

โต๊ะกราบพร้อมที่คุเข่า ชุดละ 3,990 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์