ไอ้ไข่ เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาด 15 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร

ราคา 14,000 บาท 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก