อาสนะ พนักพิงขาเหล็ก มี 2 สี คือ สีแดง และเหลือง ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

อาสนะ พนักพิงขาเหล็ก
มี 2 สี  คือ  สีแดง และเหลือง
ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์