ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดีผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี
ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี
ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี
ผ้าไตรมิสลิน,ผ้าไตรสำหรับวัดบวร,ผ้าไตรธรรมยุทธ์,ผ้าไตรคุณภาพดี,ผ้าไตรเนื้อดี

ผ้าไตรมิสลิน (สำหรับวัดป่า) 5 ขันธ์ พิเศษ คู่ (ตระเข็บคู่) สีแก่นบวร

฿2,500.00

(ส่งเคอรี่ ฟรีทั่วประเทศไทย)
มารับเองที่หน้าร้านเหลือ ไตรละ 2,300 บาท

ผ้าไตรผ่านการคัดสรรเนื้อดีคุณภาพ
เนื่องจากเราได้รับคำแนะนำจากพระผู้ใหญ่ที่ใช้จีวรนี้จริง
ท่านได้เมตตาให้คำแนะนำมาอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย
#วัดที่ใช้สีนี้เช่น วัดป่า วัดบวรกรุงเทพฯ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์