พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ปางประทานพร

ราคา 52,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาท

องค์พระสวยงามน่าศรัทธากราบไหว้
ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก