พระพุทธรูป ปางลีลา สมัยสุโขทัย ความสูง 250 ชม.

ความงดงามด้านพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แบบพิมพ์สมัยสุโขทัย

ราคาทองเหลือง 69,000 บาท
ยังไม่รวมค่าจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ
กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก