พระพุทธรูป ปางเชียงแสน ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 69 นิ้ว ฐานเตี้ย

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

สั่งจองล่วงหน้า 20-25 วัน

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก