พระเจ้าตากสินมหาราช ทองเหลือง สูง 2 เมตร.

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน 

แะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก