โต็ะหมู่ไม้เบญจพรรณ ปิดทองแกะลายพิกุล หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว

ราคา 15,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก