พระสีวลี เนื้อทองเหลือง พ่นทอง แบบนั่ง ขนาดหน้าตัก 25 นิ้ว

ราคา 27,000 บาท 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

ขนาดองค์ ความกว้าง 78 ซม. ลึก 42 ซม. ความสูง 94 ซม. 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก