ระฆังทองเหลือง ขนาด 4 กำ

แกะสลักชื่อฟรี จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ
สำหรับระฆังแนะนำให้แกะสลัก
พวกโจรขโมยจะได้ไม่กล้าเอาไปขาย
หรือ นำไปก็ขายยากโดยเฉพาะแกะสลักชื่อวัดครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก