โครงการสะพานบุญ

ความเป็นมาของโครงการสะพานบุญ

ผมสุทัศน์ ศรีพรม อดีตเด็กบ้านนอกด้อยโอกาส และยากจน อยู่ถิ่นธุรกันดาน ผมอาศัยวัดบวชเรียนจนได้มหาเปรียญธรรม ๓ ประโยค จากสำนักเรียนวัดบุณยประะดิษฐ์ สาย 2 กรุงเทพฯ วันนี้ผมพอจะมีอยู่มีกิน และมีโอกาสทำงานเกี่ยว กับของทำบุญ เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา คลุกคลีอยู่กับวัด และพระสงฆ์

หัวใจของผมนั้นมีแต่บุญ บุญคือพลังชีวิตหนุนนำให้คนเรามีความสุขและความสำเร็จ รวมทั้งเป็นเสบียงภายในชาติภพหน้าตามหลักของพระพุทธศาสนา

ในฐานะที่เป็นอดีตเด็กวัดบ้านนอก เวลากลับต่างจังหวัด ถิ่นธุรกันดาร เห็นความขาดแคลน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว ผมรู้สึกสงสาร

โครงการสะพานบุญ สู่วัดที่ขาดแคลน ยากจน

ความตั้งใจอันแน่วแน่ของเรา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมทำบุญผ่านเรา ผ่านโครงการสะพานบุญ ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ร่วมทำบุญ 100 บาท เงินท่านปัจจัยท่านก็ทำบุญไป100บาทตามวัตถุประสงค์  ส่วนผม(สุทัศน์ ศรีพรม)เป็นสะพานบุญ มีแต่เพิ่ม(เงิน)ต่อยอดและเป็นธุระอำนวยการให้การทำบุญนั้น สำเร็จตามความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงวัด พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาของเราครับ