โครงการสะพานบุญ

ความเป็นมาของโครงการสะพานบุญ

ผมสุทัศน์ ศรีพรม อดีตเด็กบ้านนอกด้อยโอกาส และยากจน อยู่ถิ่นธุรกันดาน ผมอาศัยวัดบวชเรียนจนได้มหาเปรียญธรรม ๓ ประโยค จากสำนักเรียนวัดบุณยประะดิษฐ์ สาย 2 กรุงเทพฯ วันนี้ผมพอจะมีอยู่มีกิน และมีโอกาสทำงานเกี่ยว กับของทำบุญ เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา คลุกคลีอยู่กับวัด และพระสงฆ์

หัวใจของผมนั้นมีแต่บุญ บุญคือพลังชีวิตหนุนนำให้คนเรามีความสุขและความสำเร็จ รวมทั้งเป็นเสบียงภายในชาติภพหน้าตามหลักของพระพุทธศาสนา
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.

ในฐานะที่เป็นอดีตเด็กวัดบ้านนอก เวลากลับต่างจังหวัด ถิ่นธุรกันดาร เห็นความขาดแคลน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว ผมรู้สึกสงสาร วัดในเมือง สิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด หรือของใช้พระสงฆ์นั้นเหลือจนทิ้ง เหมือนไม่มีคุณค่า ถ้าเป็นสังฆทานพระใช้จนไม่ทันหมดอายุก่อน สิ่งปลูกสร้างภายในวัดจนไม่มีที่จะเดิน

แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัด….จะสร้างห้องน้ำ จะสร้างศาลา ให้ชาวบ้านได้ใช้ปฏิบัติธรรม  หรือพิธีการทางพระพุทธศาสนา ยากมากครับ

นี้คือที่มาของโครงการวัดยากจนครับ

วัตถุประสงค์ของโครงการส่งบุญสู่วัดยากจน
  1. เพื่อช่วยเหลือวัดยากจนถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศ
  2. เพื่อช่วยเหลือวัด โรงเรียน ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อสั่งสมบุญกุศลให้ชีวิตตัวเอง ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไร้มายาแอบแฝง
  4. เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาในบุญกุศล
    และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  5. เพื่อตอบแทนคุณพระพุทะศาสนา และแผ่นดินไทย
ผู้จัดทำและรับผิดชอบโครงการ ส่งบุญสู่วัดยากจน
คุณสุทัศน์  ศรีพรม

เลขที่ 37/11 ถ.กาญจนาภิเษก (ซ.สมาคมปักษ์ใต้)
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 081 448 8585

Line ID : boonskp
————————————————————–

บัญชีการกุศล ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี  013-8-14012-1
ชื่อบัญชี นายสุทัศน์ ศรีพรม
สาขา เดอะมอลล์บางแค

โครงการสะพานบุญ สู่วัดที่ขาดแคลน ยากจน

ความตั้งใจอันแน่วแน่ของเรา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมทำบุญผ่านเรา ผ่านโครงการสะพานบุญ ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ร่วมทำบุญ 100 บาท เงินท่านปัจจัยท่านก็ทำบุญไป100บาทตามวัตถุประสงค์  ส่วนผม(สุทัศน์ ศรีพรม)เป็นสะพานบุญ มีแต่เพิ่ม(เงิน)ต่อยอดและเป็นธุระอำนวยการให้การทำบุญนั้น สำเร็จตามความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงวัด พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาของเราครับ

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา… [...]