ขอเชิญร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านท่าปาเอิน เมืองแสบ จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกำปูชา (ชายแดนลาวกำปูเจีย)

วัดยากจน,บ้านท่าปลาเอิน,เมืองแสบเขมร,วัดถิ่นธุรกันดาร,วัดขาดแคลน

รายนามเจ้าภาพ ซื้อกระเบื้อง สร้างศาลา วัดบ้านท่าปลาเอิน

 1. ท้าวเขียว ลูกชายลุงสก -แม่ปี ลูกหลานบ้านท่าปลาเอิน ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัด  จำนวน เงิน 350 บาท (16/8/61)
 2. ท่านเมือง หรือ ทำคำใหม่  พมมะจัน ลูกหลานบ้านท่าปลาเอิน อยู่ที่นครหลวงเวียงจัน  ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัด  จำนวน เงิน 1,000 บาท 
 3. คุณศิริรรัตน์ รสดี  ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัด  3 แผ่นกระเบื้อง จำนวน เงิน 300 บาท  (17/8/61) ไลน์ nay
 4. คุณแม่สตาร์,สไตร์ท  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 1 แผ่น หรือ  จำนวนเงิน 100 บาท  (18/8/61) ไลน์ แม่สตาร์,สไตร์ท
 5. คุณวลัย สะแกขาว  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 10  แผ่น หรือ จำนวนเงิน 1,000  บาท  ไลน์ Walai Sgk (ไลน์ร้านบูชา)  18/8/6
 6. คุณชำนาญ ซึ่งพรม  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 20  แผ่น หรือ จำนวนเงิน 2,000  บาท  19/8/6
 7. สุกสวรรค์ ลูกสาวพ่อจันดาแม่หงจ้า สาวทรที+บ้านท่าปาเอิน ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้อง 5 แผ่น จำนวนเงิน 500 บาท  30/8/6
 8. คุณณัฐวิทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุทธยา เจ๊ เดอะสจ๊วตการบินไทย ร่วมทำบุญกระเบื้อง แผ่น หรือ จำนวนเงิน 500  บาท  1/9/6
 9. คุณพลปั้นจั่น (ตอกเสาเข็ม 080 5289356) ร่วมทำบุญกระเบื้อง แผ่น หรือ จำนวนเงิน 100  บาท  2/9/6 ไลน์บุญ พลปั้นจั่น
 10. คุณ”Fon” it’s my name😁 ร่วมทำบุญกระเบื้อง 2  แผ่น หรือ จำนวนเงิน 200  บาท  4/9/6 ไลน์บุญ “Fon” it’s my name😁
 11. อ.อรรณพ นิยมเดชา  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 3  แผ่น หรือ จำนวนเงิน 300  บาท  6/9/61  
 12. คุณKornputh Kroadkaeo พี่ยุ  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 5  แผ่น หรือ จำนวนเงิน 500  บาท  8/9/61 
 13. คุณอังสุมา สมจิต  ร่วมทำบุญกระเบื้อง 1  แผ่น   หรือ จำนวนเงิน 100  บาท  28/1/61 
 14. คุณแม่ Heidi Gracie และ นาวาโทหญิง วรศุลี ทองดี ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้อง สร้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านท่าปลาเอิน
  เมืองแสบ จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกำปูชา จำนวนเงิน 600 บาท   
  จำนวนเงิน 600  บาท  25/1/61 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กระเบื้องหลังคาศาลาวัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กระเบื้องหลังคาศาลาวัด

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาการเปรียญ (ชุดที่ 2)
วัดบ้านท่าปาเอิน เมืองแสบ

จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกำปูชา (ชายแดนลาวกำปูเจีย)

 1. กัญญารัตน์ มุ่งยอดกลาง และครอบครัว จำนวนเงิน  500 บาท  (26/7/61)  ไลน์ บุญ aorr
 2. สิรีธร มุ่งยอดกลาง +ครอบครัว  จำนวนเงิน 500 บาท  (26/7/61) ไลน์ บุญ aorr
 3. แม่ สมจิตร์ ม่วมกระโทก +พ่อ สอิ้ง มุ่งยอดกลาง +ครอบครัว จำนวนเงิน 500 บาท  (26/7/61)  ไลน์ บุญ aorr
 4. คุณวัชราพร ฝ่ายผล ร่วมทำบุญสร้างศาลา  1,200 บาท  (25/7/61 ) ไลน์บุญ Aom💤💦
 5. แม่สตาร์,สไตร์ท  ร่วมทำบุญสร้างศาลา  100 บาท  (2/8/61 ) ไลน์บุญ
 6. ท่านคำก้อน บริษัทดาวรุ่งเจริญการค้า ขาออกขาเข้า สปป.ลาว จำนวนเงิน 1,000 บาท (5/8/61)
 7. ท้าวเขียว ลูกชายลุงสก -แม่ปี บ้านท่าปลาเอิน ร่วมทำบุญสร้างศาลา จำนวน เงิน 400 บาท (6/8/61)

รวมยอดเงิน ณ วันที่ 1/9/61 จำนวนเงิน 7,200 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นกรอบลายไทย

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาการเปรียญ (ชุดที่ 1)
วัดบ้านท่าปาเอิน เมืองแสบ

จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกำปูชา (ชายแดนลาวกำปูเจีย)

 1. คุณวิลัย สแกขาว และครอบครัว  จำนวนเงิน 4,900 บาท (17/5/61) ไลน์บุญ Walai Sgk
 2. สุทธิลักษณ์-ปิยะพงศ์-คารวะ-กรุณา ศรีโยธา  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสา 1 ต้น
 3. คุณ เกสร สูงปัญญา 1 ต้น
 4. คุณน้ำฝน บุญสิงห์ พร้อมครอบครัว (ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา)
 5. คุณ สุนทรีย์ บุญพิสัย-คุณ ปรีดา เกษมสวัสดิ์  พร้อมครอบครัว  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสา 1 ต้น ($175)
 6. คุณจิณณ์กมล จันทะศรี, อิทธิพัทธ์ เข้มพิมพ์,  ธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสา 1 ต้น  4,900 บาท (3/7/61) ไลน์ บุญ  แพร CST04สมุรปราการ
 7. คุณทศรัสม์   ลัภศิริกุล  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสา 4 ต้น  20,000  บาท (4/7/61) ไลน์ บุญ  Lek Tossaras
 8. คุณแม่ อุษา อนันตชัย,  คุณณัฎฐณิชา ด่านวิวัฒน์พร
  ร่วมทำบุญสร้างศาลา  3,900  บาท (20/7/61) ไลน์@บูชา Wiparvee Danwiwatpor

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

 1. คุณ อรพรรณ-แดนี่ยล รามณรงค์ และ คุณ ชุติมณฑ์ อภัยนนท์ $50
 2. คุณ เอี่ยงเค่ง แซ่ลี้-ณัฐกานต์ เดชาจุตินันท์-ต้องตา เวชชะ $50
 3. คุณสุณิชชา ชอบชัย และครอบครัว ร่วมทำบุญสร้างศาลา 1,000 บาท 24/7/61
 4. คุณน้ำฝน บุญสิงห์ พร้อมครอบครัว (ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นกรอบลายไทย

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561 ตรงกับวันเข้าพรรษา คุณสุทัศน์ ศรีพรม
  ผู้อาสาเป็นสะพานบุญสร้างศาลาวัดบ้านท่าปลาเอิน
  ได้ส่งมอบเงินเรียบร้อย รายงานยอดทำบุญสร้างศาลา วัดบ้านท่าปาเอิน
  ศรัทธาจากกรุงเทพฯ 60,000 บาทถ้วน
  และครอบครัวแม่จูมเจ้าภาพเสา 1 ต้น 4,900 บาท
  #ยอดเงินต่อยอดของพี่น้องชาวบ้านท่าปาเอิน 926,000 กีบ
  ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผม (ยอดเงินชุดที่ 1)

วัดบ้านท่าปลาเอิน
วัดบ้านท่าปลาเอิน
ศาลา 32 เสา ภาพอัพเดทวันที่ 27/7/61


ศาลา 32 เสา ภาพอัพเดทวันที่ 27/7/61

ภาพกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญ บ้านท่าปาเอิน ริมแม่น้ำโขง ฝั่งประเทศกำปูชา ชายแดนลาว

อ่านข่าวอื่นๆ: