ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตะกั่วป่าขนส่ง ขนส่ง ระนอง พังงา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตะกั่วป่าขนส่ง

หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางบก

ที่อยู่: 115/45 หมู่ 4 ซอย 95 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
โทรศัพท์: 0-2416-5951
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00, เสาร์ เวลา 09:00-18:00

 

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง  สาย2 02-410 4089 , 02-410 3359

           ***ภาคใต้ตอนล่างสุราษฎร์ธานีสงขลา

กระบี่นครการ ขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 8747, 089-2035895

****กระบี่ 075-632277, สุราษฎร์ธานี 089-203 5895

***ตรัง 075-211996,

***นครศรีฯ,ทุ่งสง 081-737 1434

เกรียงฟ้า ขนส่ง  สาย2 02-887 2351-3

            ***พังงาภูเก็ต

เกียรติเจริญชัย ขนส่ง  เอกชัย95 02-894 3328-9

***สตูลละงูท่าแพฉลุงทุ่งหว้า 074-734141-2

โกล้วน 2  สาย2 02-448 2898, 448 2938

           ***กระบี่ 089-923 1437, 081-458 5312, 082-456 0909      02-410 3122  ตรัง 075-574259,  574220-1, 089-780 8461

***พัทลุง 074-620234, 081-676 8756                                                                                            *** ประจวบคีรีขันธ์ 032-550325

ข้ามสมุทรขนส่ง  สาย2 02-887 0368-9, 086-564 0368  ระนองกระบุรีกะเปอร์คุระบุรี 077-823649, 813184

จรูญขนส่งภาคใต้  สาย2 02-410 3431, 02-865 3515  หาดใหญ่สงขลา 074-457629-30, 081-609 3264      www.jr.co.th  พัทลุง 074-608006, 086-598 1544

ไชยาภาคใต้  เอกชัย95  02-451 1015, 081-829 9990  ไชยา 081-894 7634, 081-891 2336         สุราษฎร์ธานีท่าชนะท่าฉางพุนพินบ้านดอน

โชคประเสริฐ ขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 8854, 885 9314  ชุมพร 077-503903, 581571, 544811        ท่าแซะสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมท่าชนะไชยา

โชคปรเมศร์ ขนส่ง  เอกชัย95 081-767 3405, 083-300 2469  นราธิวาสตันหยงมัสบาเจาะยี่งอสุไหงปาดีสุไหงโกลก        087-297 0759, 085-672 7940, 087-293 7532

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส  รามอินทรา34 02-943 5353, 02-643 8382  สุราษฎร์ธานี 077-269194, 081-694 7888      081-539 3339 , 081-496 2860  ภูเก็ต 081-691 3339        หาดใหญ่ 074-457219, 081-542 8367    ตั้งอี่ฮั้วชุมพร  สาย2 02-887 4580-1  ชุมพร

ใต้สุราษฎร์การขนส่ง  สาย2 (ซ.24) 02-885 7751-2  สุราษฎร์ธานีบ้านดอนนาสารพุนพิน 077-272943, 281168

ใต้สมุย ขนส่ง  เอกชัย95 02-894 3985  เกาะสมุย 077-415134, 081-770 6020, 084-188 3867    ทรัพย์สมบูรณ์คูณทวี  สาย2 02-887 2705, 448 2874-5  เพชรบุรี 032-427853-4, หัวหิน 081-493 2270        ปราณบุรี 032-621448, 081-981 0238        ประจวบฯกุยบุรีทับสะแก, 032-603651, 081-763 8481    ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย2 02-410 3420, 02-410 3160  ชุมพร 077-643310, 081-970 5149      086-375 4853, 081-445 6094  หลังสวน 077-541946, 089-669 6376        ท่าแซะปะทิวสวีท่าชนะละแมไชยา

ประจวบทองชัย ขนส่ง  สาย2 02-448 1976-7  ประจวบคีรีขันธ์ 032-611363, กุยบุรี 032-689214        หัวหิน 085-296 7887, ปราณบุรี 083-816 6710

ปัตตานีปลาป่น (1988)  ซ.เอกชัย131  02-892 2301, 081-207 8111  ปัตตานีสงขลายะลา 073-311044, 310234

ปัทชิดาขนส่ง  สาย2 02-803 1791, 089-690 4945  พังงาทับปุดตะกั่วป่าโคกกลอยตะกั่วทุ่ง 081-978 6966

พรทรัพย์สว่าง ขนส่ง  สาย3 087-894 7440, 081-537 2582  จันดีฉวางนาบอนทุ่งสงทุ่งใหญ่ 081-537 2582

พัฒนาเอ็กซ์เพรส  02-223 3831, 081-089 2988  หาดใหญ่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสุไหงโก-ลก   พิชิตขนส่งพัทลุง  สาย2 02-885 8367, 081-441 0355  นราธิวาสพัทลุงหาดใหญ่    แพปลาสมบัติวัฒนา ขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 9018-9,  หาดใหญ่ 074-427202-3, 081-608 7206      081-690 3167  สตูล 074-721333        ปัตตานียะลานราธิวาส 073-332392-3, 334614-6    ฟักทอง  สาย3  02-888 0819-20  ภูเก็ต 076-273429      สาย2  02-865 3317-8

ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง  สาย2 02-448 1315, 448 1005  ภูเก็ต 076-235013-4, 086-310 4267, 086-310 4481

ภูเก็ตแหลมทอง  สาย2 02-448 1996, 02-887 1562-3  ภูเก็ต 076-215760, 211341    รวมมิตรนครขนส่ง  สาย3 02-888 0764, 02-888 2079  นครศรีฯ 075-356388, 343334, 341612    รัชพล ขนส่ง สาย3 02-441 3820-21  ตะกั่วป่าพังงาท้ายเหมือง 076-421136, 431616    ส.สมจิตร ขนส่ง  สาย2 02-410 3121  เพชรบุรีท่ายาง,

สุราษฎร์ทวีทรัพย์ ขนส่ง  สาย2 02-887 4490-2  สุราษฎร์ธานี 077-273871, 213655        เกาะสมุย 077-234381, 235205

สปีดขนส่ง  หัวลำโพง 02-221 3584, 089-154 9360  ภูเก็ต 084-850 9255, 089-295 9402    สมุยขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 9065-6  เกาะสมุยเกาะพะงัน

สมุยลำเลียงทรัพย์ ขนส่ง  สาย2 02-885 8721, 086-308 0572  เกาะสมุย 086-942 9298, 081-536 6588, 077-415676

สหขนส่งสายใต้  กาญจนาภิเษก 02-885 9041-3  ชุมพรหลังสวน 077-511044, 501425, 511273    สหไทยภาคใต้  สาย2 02-887 4494-5  กระบี่ 075-663314-5      (กทม.-ตรัง รอบรถออกทุกวันพุธ)  ตรัง 075-211961        สตูล 074-722280

สามัคคีขนส่ง  เอกชัย95 โกดังหาดใหญ่ 02-417 1013  หาดใหญ่ 074-217503-4      โกดังยะลา 02-415 8506,02-415 8508  ยะลาปัตตานี 073-221135, 223545, 223466

สี่สหายขนส่ง  ศูนย์นครศรีฯ 02-451 6712-6 ต่อ 109  ประจวบคีรีขันธ์ 032-681406      ศูนย์สุราษฎร์ฯ 02-894 9340-3  นครศรีฯ 075-321511-2, 075-344282, 089-681 1092      www.sisahy.com  ทุ่งสง 075-420300, 424071        หัวไทร 075-388001, 084-752 5096        สงขลา 074-448542-3, 447336, 089-446 9847        สุราษฎร์ธานี 077-218221, 077-218238        กระบี่ 075-620969, 086-266 5276        บ้านนาสาร 077-345029, 081-979 0988, 081-677 2940

หาดใหญ่ชัยกาญจน์  สาย4 02-888 5108-9  สงขลา 074-244832, 244188, 236859    หาดใหญ่ทัวร์ ขนส่ง  สาย3 02-889 0981, 089-736 2806  หาดใหญ่ 074-235715, 085-8921217, 086-6977897        หาดใหญ่สงขลาสะเดาปาดังเบซาร์นาทวีจะนะ,        ยะลาปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลก    เอเซีย-หาดใหญ่ ขนส่ง  เอกชัย95  02-894 2649-50, 894 3531  สุราษฎร์ธานี 089-444 4910        นครศรีธรรมราชปากพนังท่าศาลา 075-318731        ตรังกันตังห้วยยอด 081-894 4072, 073-218313        หาดใหญ่สงขลา 074-559072-3, 086-730 5978        ยะลาเบตงสตูล 087-894 7793        ปัตตานี 086-277 8833    เอส. ดี. เอ็กเพลส  รองเมือง 02-214 4341, 02-216 5846  ประจวบ 089-503 0581        ชุมพร 084-629 9171        ระนอง 089-590 5277        ภูเก็ต 081-956 5422        กระบี่ 087-264 5134        พังงา-อ่าวลึก 089-873 7038        โคกลอย- ตะกั่วป่า 081-326 6568        ตรัง 081-569 7477        พัทลุง 074-612960        สตูล 081-275 9860        ปัตตานี 089-795 4100        ยะลา 087-297 6673

เอส.พี. สุภาภัณฑ์  หัวลำโพง 02-215 3954-5, 02-216 5845  ประจวบฯชุมพรระนองสุราษฎร์ธานี,เกาะสมุยนครศรีฯ,        พังงา,ภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานียะลา