ร้านบุญสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ร่วมทำบุญซื้อขนม, น้ำดื่ม แจกประชาชนที่มากราบพระบรมศพในหลวงวันนี้

วันนี้ (5/10/60 )ร้านบุญสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ร่วมทำบุญซื้อขนม, น้ำดื่ม แจกประชาชนที่มากราบพระบรมศพในหลวงวันนี้
#ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้
#สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันครับผม