สำหรับคนที่มีกรรมกับความรัก

หากข้าพเจ้า เคยมีสัญญากรรมในเรื่องของความรัก
ที่ไม่ดี กับ…(ชื่อ-นามสกุล)…ข้าพเจ้าขอตัดสัญญากรรมนี้
ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำ แล้วในวันนี้
ขอให้ความรักสมหวัง คิดสิ่งใดสมปรารถนา
เจอคู่บุญบารมีที่เคยเกื้อกูลกันมาวันนี้เดี๋ยวนี้และเวลานี้ด้วยเทอญ

อธิฐานจิตหลังกรวดน้ำ แผ่ให้คนที่เรารัก และเทวดาที่รักษาตัวเค้า
อธิฐานให้เค้าอยู่ในกรอบศีลธรรม