องค์กรผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประกาศยกย่องและแสดงความยินดี แก่นายสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด

องค์กรผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ✨ประกาศยกย่องและแสดงความยินดีแก่✨ นายสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ผู้ทำคุณประโยชน์แห่งชาติ รางวัลช่อกนกรัตนะ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมดีเด่น #รางวัลช่อกนกรัตนะ #ผู้ทำคุณประโยชน์แห่งชาติ #สร้างประโยชน์สร้างสุขเพื่อสังคม #องค์กรผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย

อ่านข่าวอื่นๆ: